šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

VARNO NA KOLESU

KAJ POČNEMO?

Kolo je priljubljena igrača otrok. Z željo, da ostane ali postane tudi uporabno in želeno prevozno sredstvo tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, smo oblikovali projekt Varno na kolesu. Z vsebinami v okviru razpisa spodbujamo šolarje k  spoznavanju in utrjevanju potrebnih prometnih znanj, na drugi strani pa vabimo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

PRI PROJEKTU BOMO IZDELALI NALOGO: KOLESARIM V PROSTEM ČASU

Namen naloge je, da učence spodbudimo k aktivnosti – kolesarjenju v prostem času. S prevoženimi kilometri in sodelovanjem v tem izzivu lahko šola osvoji dodatno nagrado. Učenci so vabljeni, da v prostem času kolesarijo in skupaj beležijo prevožene kilometre.
Koordinator projekta na šoli povabi razrednike in oddelke k sodelovanju. Oddelki prejmejo vpisne liste/preglednice v fizični ali elektronski obliki, kamor vpisujejo kilometre, ki jih bodo opravili na svojih kolesarskih izletih. Kilometre osvajajo vse do aprila, ko koordinator projekta na šoli zbere vse opravljene
kolesarske poti učencev in podatke sporoči preko spletnega obrazca.
Šola je v okviru sodelovanja dolžna posredovati tudi vmesne rezultate in sicer do 15.11.2020, 15.3.2021 in nato še končni rezultat do 30. 4. 2021. Organizator bo vmesne rezultate učencev prikazal v obliki preglednice na spletni strani projekta. Šola mora obvezno oddati stanje opravljenih kilometrov vsak 1x v času vmesnega poročanja.
Učence vzpodbudimo, da kolesarijo v svojem prostem času. Sodelujejo lahko vsi učenci šole. Svoje prevožene kilometre zbirajo v oddelkih, nato pa jih do konca aprila seštejejo in posredujejo preko spletnega obrazca. Šola oziroma učenci, ki bodo opravili največ kilometrov, se potegujejo za nagrade.

Dostopnost